جعبه پیتزا

وزن: ۳۵۰ گرم

جنس:تحریر،کرافت، گلاسه

سایز ها : ۱۵٫۵*۱۵٫۵ / ۲۰*۲۰ / ۲۳٫۵*۲۳٫۵ / ۲۶٫۵*۲۶٫۵ / ۲۹*۲۹ & 31*31 / 33*33 cm

جعبه پیتزا در جدا ایتالیایی

ابعاد: ۳۰ ۳۰ ۳

وزن: ۴۷۰ گرم

جنس:تحریر،کرافت، گلاسه

جعبه کنتاکی لاکباتم

دوتکه / سه و چهار تکه

سایز : ۲۲*۱۱٫۵*۸ / ۲۲٫۵*۱۱٫۵*۱۱٫۵ cm

وزن: ۳۵۰ گرم

جنس:تحریر،کرافت، گلاسه

سینی کنتاکی

وزن: ۳۵۰ گرم

سایز :19  12.5   4.5

جنس : تحریر،کرافت، گلاسه

سینی سیب زمینی

وزن: ۳۵۰ گرم

سایز : 10  8  4.5

جنس : تحریر،کرافت، گلاسه

جعبه ساندویچ

سایز : ۲۸٫۵*۸٫۵*۶ / ۳۳٫۵*۷*۷

وزن: ۳۵۰ گرم

جنس:تحریر،کرافت، گلاسه

جعبه همبرگر

سایز : ۸*۱۲*۱۲

وزن: ۳۵۰ گرم

جنس:تحریر،کرافت، گلاسه

جعبه سیب زمینی بیرون بر

سایز : ۱۰/۵*۵/۲*۵/۲

وزن: ۳۵۰ گرم

جنس:تحریر،کرافت، گلاسه

جعبه سیب زمینی در دار

سایز : ۶/۵*۸*۱۲

وزن: ۳۵۰ گرم

جنس:تحریر،کرافت، گلاسه

ساک دستی کاغذی بیرون بر

وزن: ۳۵۰ گرم

جنس:تحریر،کرافت، گلاسه

سایز : 24,5   24.5    36

نگهدارنده لیوان ۴ تایی

وزن: ۳۵۰ گرم

جنس:تحریر،کرافت، گلاسه

سایز : ۱۹/۵*۱۹*۴

نگهدارنده لیوان ۲ تایی

وزن: ۳۵۰ گرم

جنس:تحریر،کرافت، گلاسه

سایز : ۲۰*۱۰*۴